240 מ"ר

240 מ"ר

בית דגן

הסגנון שבני הזוג חיפשו הוגדר ככפרי בינלאומי. חיבור בין הסביבה הקיבוצית לחוויות מרחבי העולם. זהו פרויקט של חיבורים.

ביקור בבית...